Orientation week jest projektem poprzez który w ciągu kilku dni pokazujemy nowoprzybyłym studentom miasto, kluby, życie kulturalne, a także staramy się przedstawić zwyczaje i kulturę Polski. Ale co najważniejsze - jest to okazja do lepszego zapoznania się. Orientation week jest organizowany dwa razy w ciągu roku akademickiego - na początku każdego semestru.