Pod koniec każdego semestru nagradzamy wyróżniających się Erasmusów podczas Gali Oskarów Erasmusa. Wszyscy studenci Erasmusa mają możliwość nominowania swoich faworytów w takich kategoriach jak na przykład „The Most Likeable Erasmus” bądź "The Biggest Globetrotter". Natomiast my, członkowie ESN’u, mianujemy kandydatów w takich kategoriach jak „The Helping Hand” czy „The Most Social”.

Podczas gali przypominamy sobie wszystkie wydarzenia i zabawne sytuacje, które miały miejsce w podczas semestru, żegnamy Erasmusów opuszczających Białystok oraz oczywiście nagradzamy zwycięzców w każdej z kategorii.