Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Główne cele ESN International to:

 • Reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji
 • Rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym
 • Wspieranie sekcji krajowych

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

 • Współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs fotograficzny; ESNOLYMPICS - turniej sportowy
 • Ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus

Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:

 • Działalność w interesie studentów z wymian (program Mentor/Buddy)
 • Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany
 • Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach
 • Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian
 • Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej
 • Koordynowanie krajowych programów (ESNCard - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym

(z ESN Polska)